Overzicht bedragen en premies UWV per 1 januari 2017

UWV heeft de actuele bedragen en percentages die gelden voor werkgevers op UWV.nl vermeld. Het betreft onder meer: basispremie WAO/WIA, WW-premie, gedifferentieerde premie Whk en het maximumdagloon 2017.