Alles over einde dienstbetrekking

Checklist: beëindigingsovereenkomst

Checklist: beëindigingsovereenkomst

Wanneer werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden willen beëindigen, is een beëindigingsovereenkomst vereist. Wat moet...

Vaststellingsovereenkomst of niet?

Vaststellingsovereenkomst of niet?

De afwikkeling van een dienstverband heeft vaak behoorlijk wat voeten in de aarde. Meestal is de insteek van de werkgever dan om als het even kan zo...

Modelbrief: Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij ziekte

Modelbrief: Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij ziekte

Deze brief is zowel te gebruiken voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdens ziekte eindigt, als wanneer een werknemer ziek is geworden...

Geen geld meer om werknemers te betalen - UWV helpt

Geen geld meer om werknemers te betalen - UWV helpt

Als een bedrijf failliet gaat of als zijn hun werknemers blijvend niet meer kunt betalen, dan kunnen de werknemers een uitkering wegens...

Werknemer aansprakelijk voor schade?

Werknemer aansprakelijk voor schade?

'Waar gehakt wordt, vallen spaanders', is de klassieke uitdrukking. Gebruik van de uitdrukking lijkt altijd wat sussend bedoeld om de verhoudingen...

Postuum loon uitbetalen aan erfgenamen

Postuum loon uitbetalen aan erfgenamen

Postuum loon is loon dat de werkgever uitbetaalt na het overlijden van een werknemer. Over dit loon hoeft u geen premies werknemersverzekeringen en...

Werkgever overleden. Einde arbeidsovereenkomst?

Werkgever overleden. Einde arbeidsovereenkomst?

Als een werknemer overlijdt, leidt dit tot het einde van het dienstverband. Maar als een werkgever overlijdt, is dat lang niet altijd zo. De...

Transitievergoeding als werkgever arbeidsovereenkomst beëindigt 

Transitievergoeding als werkgever arbeidsovereenkomst beëindigt

<p>Een transitievergoeding is verschuldigd als het initiatief van het einde van de arbeidsovereenkomst bij de werkgever ligt. Dat oordeelt Rechtbank...

Beëindigingsvergoeding terugbetalen na ontdekte fraude

Beëindigingsvergoeding terugbetalen na ontdekte fraude

<p>Fraude van een werknemer tijdens zijn werk komt pas aan het licht na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de...

Werknemer overtreedt geheimhoudingsbeding in vaststellingsovereenkomst niet

Werknemer overtreedt geheimhoudingsbeding in...

Een werkgever houdt 1.000 euro netto in op de eindafrekening, omdat de werknemer ondanks zijn geheimhoudingsbeding de inhoud van de...