Finale kwijting en afbetalen niet-opgenomen vakantiedagen

In een vaststellingsovereenkomst is finale kwijting overeengekomen. Finale kwijting houdt in dat de werkgever en werknemer verklaren niets meer van elkaar te vorderen te hebben. De overeenkomst bevat niets over het recht van de werknemer op vergoeding van niet opgenomen vakantiedagen. De werknemer vordert deze alsnog. Dit wordt echter afgewezen door de kantonrechter Utrecht met het argument dat het onder de finale kwijting valt.