Bekijk alle content

Voorbeelddocument studieovereenkomst (verplichte studie)

Voorbeelddocument studieovereenkomst (verplichte studie)

Gebruik dit voorbeelddocument als een werknemer een verplichte opleiding op kosten van het bedrijf gaat volgen.

Voorbeelddocument studieovereenkomst (niet verplichte studie)

Voorbeelddocument studieovereenkomst (niet verplichte studie)

Gebruik dit voorbeelddocument als een werknemer een opleiding op kosten van het bedrijf gaat volgen.

Voorbeelddocument gedragscode sociale media

Voorbeelddocument gedragscode sociale media

Met dit voorbeelddocument 'Gedragscode sociale media' informeer je schriftelijk werknemers over hoe ze hiermee behoren om te gaan. Het model dient als leidraad en kan verder worden aangevuld op basis van de behoeften in de organisatie.

Voorbeeldbrief bevestiging onbetaald verlof

Voorbeeldbrief bevestiging onbetaald verlof

Gebruik dit document om schriftelijk vast te leggen dat de werknemer onbetaald verlof opneemt.

Voorbeelddocument Stageovereenkomst

Voorbeelddocument Stageovereenkomst

Met een 'Stageovereenkomst' leg je de samenwerking met een stagiair vast.

Waarschuwing bij overtreding verzuimreglement 

Waarschuwing bij overtreding verzuimreglement

Met dit document kun je de werknemer waarschuwen voor loonopschorting als hij niet voldoet aan de controlevoorschriften uit het verzuimreglement.

Voorbeeldbrief Loonstaking en sommatie om het werk te hervatten

Voorbeeldbrief Loonstaking en sommatie om het werk te hervatten

Met deze voorbeeldbrief voldoe je aan de verplichting om de werknemer direct te informeren over de loonstaking en voldoe je aan de voorwaarde voor een eventueel ontslag (ex artikel 7:671b, lid 5 BW).

Voorbeeldbrief Staken loonbetaling na hersteldverklaring

Voorbeeldbrief Staken loonbetaling na hersteldverklaring

Met deze voorbeeldbrief waarschuw je de werknemer voor de gevolgen als hij het werk niet hervat. Zonder waarschuwing is het stopzetten van het loon riskant.

Voorbeeldbrief toelichting wachtdagen

Voorbeeldbrief toelichting wachtdagen

Met deze voorbeeldbrief kun je de vragen van een werknemer over de toepassing van wachtdagen beantwoorden.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Je wilt de arbeidsovereenkomst van een werknemer met wederzijds goedvinden beëindigen. Gebruik daarbij een vaststellingsovereenkomst. VMN Media maakte een model vaststellingsovereenkomst voor je.

Voorbeeldbrief Stoppen loonbetaling na weigering passend werk

Voorbeeldbrief Stoppen loonbetaling na weigering passend werk

Met deze voorbeeldbrief informeer je de werknemer over de gevolgen als hij niet voldoende meewerkt aan zijn re-integratie.

Voorbeeldbrief Omzetting naar arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Voorbeeldbrief Omzetting naar arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Met deze voorbeeldbrief kun je een werknemer met een tijdelijk contract een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden.

Voorbeeldbrief aanvraag ontslagvergunning

Voorbeeldbrief aanvraag ontslagvergunning

Met deze voorbeeldbrief laat je weten dat het UWV is benaderd met het verzoek om toestemming te verlenen om de arbeidsovereenkomst van de werknemer op te zeggen, ook wel een ontslagvergunning.

Voorbeeldovereenkomst voor bepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht (nulurencontract)

Voorbeeldovereenkomst voor bepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht (nulurencontract)

Met 'Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht', ook wel nulurencontract genoemd, leg je de samenwerking vast als de arbeidsomvang niet vooraf duidelijk is.

Voorbeelddocument gedragscode e-mail- en internetgebruik

Voorbeelddocument gedragscode e-mail- en internetgebruik

Gebruik dit voorbeelddocument 'Gedragscode e-mail- en internetgebruik' om werknemers schriftelijk te informeren hoe zij hiermee om behoren te gaan. Het model dient als kapstok en kan verder worden aangevuld.

Voorbeelddocument Stageovereenkomst

Voorbeelddocument Stageovereenkomst

Met een 'Stageovereenkomst' leg je de samenwerking met een stagiair vast.

Voorbeeldbrief Niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd/aanzegbrief

Voorbeeldbrief Niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd/aanzegbrief

Met deze voorbeeldbrief, ook wel aanzegbrief genoemd, laat je schriftelijk aan de werknemer weten dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na het afloop van de overeengekomen duur niet verlengd wordt.

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met een 'Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd' leg je de samenwerking met een werknemer voor een specifieke periode vast.