Bekijk alle content

Voorbeeldbrief Omzetting naar arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Voorbeeldbrief Omzetting naar arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Met deze voorbeeldbrief kun je een werknemer met een tijdelijk contract een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden.

Voorbeeldbrief aanvraag ontslagvergunning

Voorbeeldbrief aanvraag ontslagvergunning

Met deze voorbeeldbrief laat je weten dat het UWV is benaderd met het verzoek om toestemming te verlenen om de arbeidsovereenkomst van de werknemer...

Voorbeeldovereenkomst voor bepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht (nulurencontract)

Voorbeeldovereenkomst voor bepaalde tijd met uitgestelde...

Met 'Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht', ook wel nulurencontract genoemd, leg je de samenwerking vast als de...

Voorbeelddocument gedragscode e-mail- en internetgebruik

Voorbeelddocument gedragscode e-mail- en internetgebruik

Gebruik dit voorbeelddocument 'Gedragscode e-mail- en internetgebruik' om werknemers schriftelijk te informeren hoe zij hiermee om behoren te gaan....

Voorbeelddocument Stageovereenkomst

Voorbeelddocument Stageovereenkomst

Met een 'Stageovereenkomst' leg je de samenwerking met een stagiair vast.

Voorbeeldbrief Niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd/aanzegbrief

Voorbeeldbrief Niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde...

Met deze voorbeeldbrief, ook wel aanzegbrief genoemd, laat je schriftelijk aan de werknemer weten dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na...

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met een 'Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd' leg je de samenwerking met een werknemer voor een specifieke periode vast.

Voorbeeldbrief Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdens ziekte

Voorbeeldbrief Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdens...

Met deze voorbeeldbrief informeer je een zieke werknemer over de afwikkeling van het dienstverband.

Voorbeeld verzuimreglement

Voorbeeld verzuimreglement

In het 'Verzuimreglement' staat hoe je alle rechten en verplichtingen die tijdens ziekte gelden op praktische wijze invult.

Voorbeelddocument overeenkomst van opdracht

Voorbeelddocument overeenkomst van opdracht

Een 'overeenkomst van opdracht' gebruik je wanneer iemand voor je werkt buiten loondienst.

Aanvulling arbeidsovereenkomst cafetariaregeling fiets

Aanvulling arbeidsovereenkomst cafetariaregeling fiets

Een werkgever kan binnen de werkkostenregeling onbelast een fiets vergoeden. In deze aanvullende arbeidsovereenkomst leg je de afspraken vast.

Voorbeeldbrief opschorting loon na overtreding ziekteverzuimregels

Voorbeeldbrief opschorting loon na overtreding ziekteverzuimregels

Met deze voorbeeldbrief waarschuw je een werknemer voor opschorting van het loon na overtreding van de ziekteverzuimregels. Hiermee voldoe je aan de...

Voorbeelddocument: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Voorbeelddocument: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Met de 'Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd' leg je de samenwerking met een werknemer voor een niet-specifieke periode vast.

Voorbeeldbrief Verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Voorbeeldbrief Verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met deze voorbeeldbrief laat je de werknemer weten dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd, in die zin dat een nieuwe...

Voorbeeld Overeenkomst van opdracht

Voorbeeld Overeenkomst van opdracht

Een 'Overeenkomst van opdracht' gebruik je wanneer iemand voor je werkt buiten loondienst.

Voorbeelddocument studieovereenkomst (verplichte studie)

Voorbeelddocument studieovereenkomst (verplichte studie)

Gebruik dit voorbeelddocument als een werknemer een verplichte opleiding op kosten van het bedrijf gaat volgen.

Voorbeelddocument studieovereenkomst (niet verplichte studie)

Voorbeelddocument studieovereenkomst (niet verplichte studie)

Gebruik dit voorbeelddocument als een werknemer een opleiding op kosten van het bedrijf gaat volgen.

Voorbeelddocument gedragscode sociale media

Voorbeelddocument gedragscode sociale media

Met dit voorbeelddocument 'Gedragscode sociale media' informeer je schriftelijk werknemers over hoe ze hiermee behoren om te gaan. Het model dient...

Voorbeeldbrief bevestiging onbetaald verlof

Voorbeeldbrief bevestiging onbetaald verlof

Gebruik dit document om schriftelijk vast te leggen dat de werknemer onbetaald verlof opneemt.

Voorbeelddocument Stageovereenkomst

Voorbeelddocument Stageovereenkomst

Met een 'Stageovereenkomst' leg je de samenwerking met een stagiair vast.