Wanneer is een deskundigenoordeel zinnig?

Als werkgever en werknemer het niet eens kunnen worden over het verloop van de re-integratie, kunnen beide partijen een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Om uit die problemen te komen, kan het UWV met een onafhankelijk oordeel en advies komen.