Alles over personeelsdossiers

Personeelsgegevens verstrekken onder AVG

Werkgevers mogen personeelsgegevens niet zomaar verstrekken aan personen binnen de organisatie of personen of instanties buiten de organisatie, zoals...

Recht op kopie personeelsdossier onder AVG

<p>Een werknemer vordert bij de rechter in het kader van op te starten mediation alle stukken in zijn personeelsdossier, omdat hij daar volgens de...

Recht op inzage personeelsdossier onder AVG

<p>Een werknemer verzoekt om inzage en kopie van een personeelsdossier op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De rechter in...