Alles over kostenvergoedingen

Dit moet je weten over de vaste kostenvergoeding en het declaratiesysteem

Dit moet je weten over de vaste kostenvergoeding en het...

Sommige kosten van de werknemer kunnen door de werkgever onbelast worden vergoed. De werkgever heeft hiervoor de keuze uit twee systemen: de vaste...

Onbelaste verhuiskostenvergoeding bij verhuizen voor werk 

Onbelaste verhuiskostenvergoeding bij verhuizen voor werk

Als de werkgever dat wil, mag hij een onbelaste vergoeding betalen voor de verhuizing van een werknemer. Dan moet de verhuizing wel in verband zijn...

Vergoedingen voor dienstreizen 2021

Vergoedingen voor dienstreizen 2021

De cao voor werknemers bij het Rijk heeft in 2021 weer iets hogere vergoedingen voor uitgaves tijdens dienstreizen. Deze bedragen worden vaak ook...

Vaste kostenvergoedingen mogen ook doorlopen

Vaste kostenvergoedingen mogen ook doorlopen

De staatssecretaris heeft het besluit 'Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis' op 16 juni 2020 geactualiseerd. Aan het besluit...

Btw-aftrek en personeelsvoorzieningen

Btw-aftrek en personeelsvoorzieningen

Ondernemers hebben vaak allerlei personeelsvoorzieningen, zoals een auto van de zaak, werkkleding, fietsregelingen, kerstpakketten, gratis...

Vraag en antwoord Wet aanpak schijnconstructies

Vraag en antwoord Wet aanpak schijnconstructies

Alle bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van de loonstrook, de betaling van het wettelijk...

Uniformering vrijwilligersvergoeding voor alle uitkeringsgerechtigden

Uniformering vrijwilligersvergoeding voor alle uitkeringsgerechtigden

Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor maximaal 150 euro per maand met een maximum tot 1.500 euro per jaar een (onkosten)vergoeding...

5 aandachtspunten bij vaste kostenvergoedingen

5 aandachtspunten bij vaste kostenvergoedingen

De mogelijkheid om vaste kostenvergoedingen te betalen aan werknemers is niet verdwenen met de verplichte invoering van de werkkostenregeling per 1...

'Problemen met inhoudingen onder de WAS per 2016'

'Problemen met inhoudingen onder de WAS per 2016'

<p>De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die per 1 juli 2015 deels in werking is getreden heeft grote gevolgen voor de salarisadministratie. Per 1...

Kostenvergoedingen op de loonstrook specificeren per 2016

Kostenvergoedingen op de loonstrook specificeren per 2016

<p>Kostenvergoedingen die onderdeel zijn van het loon moet u specificeren. Dit staat in de <a title="was"...