Alles over In dienst

Indiensttreding, tussentijdse wijzigingen en uitdiensttreding

Indiensttreding, tussentijdse wijzigingen en uitdiensttreding

Deze stappen zijn van toepassing op het moment dat een medewerker in dienst treedt, uit dienst treedt en bij eventuele tussentijdse wijzigingen.

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met een 'Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd' leg je de samenwerking met een werknemer voor een specifieke periode vast.

Voorbeeld verzuimreglement

Voorbeeld verzuimreglement

In het 'Verzuimreglement' staat hoe je alle rechten en verplichtingen die tijdens ziekte gelden op praktische wijze invult.

Voorbeeldbrief opschorting loon na overtreding ziekteverzuimregels

Voorbeeldbrief opschorting loon na overtreding ziekteverzuimregels

Met deze voorbeeldbrief waarschuw je een werknemer voor opschorting van het loon na overtreding van de ziekteverzuimregels. Hiermee voldoe je aan de...

Voorbeelddocument: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Voorbeelddocument: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Met de 'Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd' leg je de samenwerking met een werknemer voor een niet-specifieke periode vast.

Veelgestelde vragen over ziekteverzuim

Veelgestelde vragen over ziekteverzuim

Iedereen krijgt weleens te maken met ziekte. Hoe ga je hier als werkgever goed mee om? Een overzicht van veelgestelde vragen over ziekte.

Voorbeeldbrief Verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Voorbeeldbrief Verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met deze voorbeeldbrief laat je de werknemer weten dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd, in die zin dat een nieuwe...

Voorbeeld Overeenkomst van opdracht

Voorbeeld Overeenkomst van opdracht

Een 'Overeenkomst van opdracht' gebruik je wanneer iemand voor je werkt buiten loondienst.

Voorbeeldbrief Loonstaking en sommatie om het werk te hervatten

Voorbeeldbrief Loonstaking en sommatie om het werk te hervatten

Met deze voorbeeldbrief voldoe je aan de verplichting om de werknemer direct te informeren over de loonstaking en voldoe je aan de voorwaarde voor...

Waarschuwing bij overtreding verzuimreglement 

Waarschuwing bij overtreding verzuimreglement

Met dit document kun je de werknemer waarschuwen voor loonopschorting als hij niet voldoet aan de controlevoorschriften uit het verzuimreglement.