commissarissen

Belangrijkste wijzigingen loonbelasting 2017

Belangrijkste wijzigingen loonbelasting 2017

De Eerste Kamer heeft op 20 december 2016 ingestemd met het Belastingplan 2017. Dat betekent dat de belastingtarieven zijn gewijzigd per 1 januari...

Fiscale vereenvoudigingswet 2017 - jaarloonuitvraag, commissaris, beslagvrije voet

Fiscale vereenvoudigingswet 2017 - jaarloonuitvraag, commissaris,...

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord betreffende het pakket Belastingplan 2017. Hij gaat onder meer...

Fiscale vereenvoudigingswet 2017 – afschaffen jaarloonuitvraag en fictieve dienstbetrekking commissaris

Fiscale vereenvoudigingswet 2017 – afschaffen jaarloonuitvraag...

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Fiscale vereenvoudigingswet 2017 naar de...

Fictieve dienstbetrekking voor commissarissen afgeschaft

Fictieve dienstbetrekking voor commissarissen afgeschaft

<span style="font-weight: 400;">Met het afschaffen van de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen wordt een toezegging nagekomen die is gedaan...

Wijziging heffing beloningen buitenlandse bestuurders en commissarissen

Wijziging heffing beloningen buitenlandse bestuurders en...

<span style="font-weight: 400;">Het <a...

Geen loonbelasting meer inhouden op beloning commissaris

Geen loonbelasting meer inhouden op beloning commissaris

<span style="font-weight: 400;">De werkgever hoeft per 1 mei 2016 geen loonbelasting meer in te houden op de beloning van commissarissen. Het eerder...

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties per 1 mei 2016

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties per 1 mei 2016

Van uitstel komt niet altijd afstel. Staatssecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer kunnen overtuigen van de noodzaak om de huidige VAR systematiek af...

Geen loonheffing inhouden over commissarisbeloning

Geen loonheffing inhouden over commissarisbeloning

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)...

Gevolgen afschaffing VAR-wuo en VAR-dga voor de commissaris. Doorbetaaldloonregeling of LB inhouden

Gevolgen afschaffing VAR-wuo en VAR-dga voor de commissaris....

Met de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) vervallen de Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR-wuo) en...

Loonheffing voor commissaris bij afschaffen VAR

Loonheffing voor commissaris bij afschaffen VAR

<p>Als de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties op 1 januari 2016 in werking treedt, vervalt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Dit heeft...