Alles over boetes

Boetebeleidsregels bij overtreden AVG 

<p><span data-contrast="none">De Autoriteit Persoonsgegevens kan boetes opleggen bij overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming...