Afwentelen boetes Wet arbeid vreemdelingen op opdrachtgevers mogelijk uitgesloten

De opdrachtgever, aannemer en onderaannemer krijgen krachtens de Wet arbeid vreemdelingen een boete opgelegd wegens ontbreken van tewerkstellingsvergunningen. Kan de aannemer de opgelegde boetes aan de opdrachtgever en aan haarzelf verhalen op de onderaannemer op grond van een daartoe strekkend beding in de overeenkomst? Of is zo'n beding nietig wegens strijd met de openbare orde? Daarover oordeelt Hof Den Bosch in een recente uitspraak.