Wil je alles weten over de werkkostenregeling?

Met de werkkostenregeling (wkr) mag je als werkgever een deel van het loon besteden aan onbelaste vergoedingen voor de werknemers. Het is een fiscale regeling waarbij niet de werknemer, maar de werkgever de loonbelasting dient af te dragen aan de Belastingdienst. In de volksmond wordt dit ook wel ‘werkgeversloon’ of ‘eindheffingsbestanddeel’ genoemd. Op SalarisNet lees je hoe de salarisadministrateur omgaat met de wkr.

Wil je alles weten over de werkkostenregeling?
De wkr is een complexe regeling met administratieve verantwoordelijkheden. De kern van de regeling is het geven van de mogelijkheid aan werkgevers om aan werknemers vergoedingen en verstrekkingen toe te kennen en binnen de toegestane forfaitaire ruimte van een klein percentage van de fiscale loonsom heffingsvrij te verantwoorden. Bij overschrijding van deze zogenoemde vrije ruimte wordt het bedrag van de overschrijding als een eindloonbestanddeel, waarover de werkgever 80 procent loonheffing is verschuldigd, aangemerkt. Het is daarom zaak om goed zicht te hebben op hoe de vrije ruimte wordt benut en dit voortdurend te monitoren.
Om een begin te maken met de invoering van de werkkostenregeling, kan aan de hand van dit stappenplan een scan van de huidige situatie worden gemaakt. In het kort werkt de invoering van de werkkostenregeling als volgt:
  • Inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen binnen de onderneming
  • Bepaal of de vergoedingen of verstrekkingen loon zijn
  • Bekijk of de vergoeding onder de gerichte vrijstellingen valt
  • Bekijk of de vergoeding onder de nihilwaardering valt
  • Bereken de vrije ruimte
  • Bepaal of de vergoeding in de vrije ruimte moet worden ondergebracht
  • Verdeel het budget
  • Implementeer de werkkostenregeling
  • Aangifte doen en betalen bij overschrijding van de vrije ruimte

Blijf op de hoogte van wet- en regelgeving rond salarisadministratie

Met onze grote hoeveelheid voorbeelddocumenten, faq’s, checklisten en tools geeft Salarisnet jou een direct antwoord op de meest voorkomende vraagstukken. Actueel, juridisch gecheckt en direct toepasbaar in jouw dagelijkse werk. Wij zitten boven op de actualiteit, waardoor we ervoor zorgen dat jij altijd een compleet overzicht aan informatie en documenten tot je beschikking hebt.