BSN verwerken onder AVG: hoe zit het precies?

BSN verwerken onder AVG: hoe zit het precies?

Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer dat in eerste instantie is bedoeld voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties...

AVG ook relevant voor salarisprofessionals

AVG ook relevant voor salarisprofessionals

<p>De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Waar gaat deze nieuwe...