Alles over Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

Uitvoeringswet AVG akkoord door Tweede Kamer – minister geeft uitleg

Uitvoeringswet AVG akkoord door Tweede Kamer – minister geeft...

De Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming is op 13 maart 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. De verordening en de Uitvoeringswet...

BSN verwerken onder AVG: hoe zit het precies?

BSN verwerken onder AVG: hoe zit het precies?

Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer dat in eerste instantie is bedoeld voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties...

Uitvoeringswet AVG moet op tijd in werking treden!

Uitvoeringswet AVG moet op tijd in werking treden!

<p>Het wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) is op dit moment in behandeling bij de Tweede Kamer. Het is...

AVG ook relevant voor salarisprofessionals

AVG ook relevant voor salarisprofessionals

<p>De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Waar gaat deze nieuwe...

Handleiding AVG en Uitvoeringswet AVG gepubliceerd

Handleiding AVG en Uitvoeringswet AVG gepubliceerd

<p>De <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming" target="_blank"...

BSN verwerken bij kopie identiteitsbewijs alleen bij wettelijke basis

BSN verwerken bij kopie identiteitsbewijs alleen bij wettelijke basis

<p>Een organisatie mag alleen in uitzonderlijke gevallen een kopie of scan maken van iemands identiteitsbewijs. Dit geldt onder meer als het in de...

Blijft BSN bijzonder persoonsgegeven onder nieuwe Europese privacywet?

Blijft BSN bijzonder persoonsgegeven onder nieuwe Europese privacywet?

<p>Volgens de huidige privacywet is het burgerservicenummer (BSN) een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. Maar hoe zit dat straks als de Algemene...

Belastingdienst bewaarde onterecht privacygevoelige kentekenfoto's

Belastingdienst bewaarde onterecht privacygevoelige kentekenfoto's

<p>De omgang met privacygevoelige kentekenfoto's door de Belastingdienst was de afgelopen jaren technisch en organisatorisch niet op orde. Voor de...

Datalek melden bij inbreuk op persoonsgegevens werknemers

Datalek melden bij inbreuk op persoonsgegevens werknemers

<p>Nog relatief onbekend is de meldplicht rond datalekken, zo blijkt uit het NIRPA's Trendonderzoek Salarisprofessionals 2017. Deze meldplicht gaat...

Werkgever mag aard en oorzaak ziekte werknemer niet registreren

Werkgever mag aard en oorzaak ziekte werknemer niet registreren

Een werkgever handelde in 2016 bij ziekmelding van haar werknemers in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. De stichting heeft inmiddels...