Werkgever mag aard en oorzaak ziekte werknemer niet registreren

Een werkgever handelde in 2016 bij ziekmelding van haar werknemers in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. De stichting heeft inmiddels voldoende maatregelen genomen om de door de Autoriteit Persoonsgegevens geconstateerde privacyovertredingen te beëindigen. Dat is de conclusie van de Autoriteit na controle van de maatregelen.