waardeoverdracht

Hindernissen bij keuzevrijheid waardeoverdracht pensioen

Hindernissen bij keuzevrijheid waardeoverdracht pensioen

<p>Minister Koolmees van Sociale Zaken brengt in kaart welke belemmeringen er zijn om pensioendeelnemers te laten kiezen om de waarde van het...

Wet waardeoverdracht klein pensioen deels in werking per 1 maart 2018

Wet waardeoverdracht klein pensioen deels in werking per 1 maart 2018

<p>Een aantal artikelen van de Wet waardeoverdracht klein pensioen treden in werking met ingang van 1 maart 2018. Het besluit dat de inwerkingtreding...

Samenvoegen kleine pensioenen tot 1 pensioenpot 

Samenvoegen kleine pensioenen tot 1 pensioenpot

Pensioenuitvoerders kunnen vanaf 2019 kleine pensioentjes overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer, zodat de deelnemer ook met dat oude...

Heel kleine pensioenaanspraken vervallen per 1 januari 2019

Heel kleine pensioenaanspraken vervallen per 1 januari 2019

<p>Minister Koolmees van Sociale Zaken gaat in op het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen, waaronder het vervallen van hele kleine...

Waardeoverdracht klein pensioen niet per 1 januari 2018 - automatische waardeoverdracht per 2019

Waardeoverdracht klein pensioen niet per 1 januari 2018 -...

<p>De Wet waardeoverdracht klein pensioen treedt niet in werking per 1 januari 2018 maar op een later moment. Het systeem van automatische...

Wet waardeoverdracht klein pensioen per 2019 - 1 pensioenpot bij meerdere banen

Wet waardeoverdracht klein pensioen per 2019 - 1 pensioenpot bij...

Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen met ingang van 2019 kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Werknemers, vooral...

Besluit waardeoverdracht klein pensioen op internetconsultatie.nl

Besluit waardeoverdracht klein pensioen op internetconsultatie.nl

<p>Een conceptregeling betreffende waardeoverdracht klein pensioen is op <a href="https://www.internetconsultatie.nl/" target="_blank"...

Grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht en criteria DNB

Grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht en criteria DNB

De versterking van de positie van DNB bij collectieve waardeoverdracht van een Nederlandse pensioeninstelling naar een pensioeninstelling uit een...

Status waardeoverdracht kleine pensioenen, pensioenopbouw bij doorwerken en meer

Status waardeoverdracht kleine pensioenen, pensioenopbouw bij...

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken gaat in op het tijdpad van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen, pensioenopbouw bij...

Verbod op afkoop kleine pensioenen per 2018 

Verbod op afkoop kleine pensioenen per 2018

Voor werknemers met kleine pensioenpotjes is een oplossing in de maak. Het is de bedoeling dat het samenvoegen van nieuwe kleine pensioenen (de...