Wet waardeoverdracht klein pensioen deels in werking per 1 maart 2018

Een aantal artikelen van de Wet waardeoverdracht klein pensioen treden in werking met ingang van 1 maart 2018. Het besluit dat de inwerkingtreding van de Wet waardeoverdracht klein pensioen regelt, is in het Staatsblad gepubliceerd.