Wet bezava en werknemers ziek uit dienst
Werknemer ziek in dienst, toch betalen?