Alles over Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidie praktijkleren 2021-2022 aanvragen

Subsidie praktijkleren 2021-2022 aanvragen

U kunt tot en met 16 september 2022, 17.00 uur een aanvraag doen voor de Subsidieregeling praktijkleren voor het schooljaar 2021-2022. De aanvraag...

Subsidie Praktijkleren 2020-2021 aanvragen

Subsidie Praktijkleren 2020-2021 aanvragen

Vanaf 2 juni tot en met 16 september 2021, 17.00 uur kunt u de subsidie Praktijkleren aanvragen voor het schooljaar 2020-2021. De aanvraag dient u in...

Subsidieregeling praktijkleren verlengd tot 2023

Subsidieregeling praktijkleren verlengd tot 2023

De Subsidieregeling praktijkleren moet werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Het plan was om de subsidie...

Let op: maandag laatste dag voor aanvraag subsidie praktijkstudent

Let op: maandag laatste dag voor aanvraag subsidie praktijkstudent

Begeleidt u een of meer leerlingen of studenten binnen uw organisatie? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie. Met de subsidieregeling...

Subsidieregeling praktijkleren blijft tot 2023 

Subsidieregeling praktijkleren blijft tot 2023

<p>De subsidieregeling praktijkleren blijft in ieder geval tot 2023 bestaan. De Tweede Kamer heeft hierover bij de begrotingsbehandeling van OCW <a...

Subsidieregeling praktijkleren in 2019 - subsidie omlaag 

Subsidieregeling praktijkleren in 2019 - subsidie omlaag

<p>De Subsidieregeling praktijkleren wordt in 2019 met één jaar verlengd. Het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats...

Subsidieregeling praktijkleren blijft nog in 2019

Subsidieregeling praktijkleren blijft nog in 2019

<p>De subsidieregeling praktijkleren blijft in 2019 bestaan. Over de toekomst van de subsidieregeling volgt op Prinsjesdag meer informatie.<span...

'Bezuinig niet op subsidieregeling praktijkleren' 

'Bezuinig niet op subsidieregeling praktijkleren'

<p>De sociale partners MKB-Nederland, VNO-NCW en FNV maken zich grote zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg...

Aanvragen subsidie praktijkleren tot medio september

Aanvragen subsidie praktijkleren tot medio september

<p>U kunt een aanvraag indienen voor de subsidie praktijkleren voor het school-, studiejaar 2017/2018. Dit kan sinds 2 juni 2018 09.00 uur tot...

Subsidieregeling praktijkleren aanvragen tot 15 september

Subsidieregeling praktijkleren aanvragen tot 15 september

<p>De subsidie praktijkleren kunt u voor het studiejaar 2016-2017 sinds 2 juni 2017 <a...