Afdrachtvermindering onderwijs ook voor deelopleidingen

Voor de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs in de loonbelasting is niet vereist dat de volledige beroepsopleiding wordt gevolgd, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld. Dit oordeel betekent dat de afdrachtvermindering ook mocht worden toegepast voor werknemers die alleen de beroepspraktijkvorming van een beroepsopleiding volgden. Dat meldt PricewaterhouseCoopers.