Gebruik IKB leidt tot lagere uitkering
Fiscale aandachtspunten bij IKB