Overzicht vragen en antwoorden Individueel Keuzebudget gemeenten

Elke gemeenteambtenaar krijgt sinds 1 januari 2017 naast salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). VNG heeft een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden over het Individueel Keuze Budget (IKB) op vng.nl geplaatst.