Ontwikkelingen in de AOW

Ontwikkelingen in de AOW

In Nederland regelt de Algemene Ouderdomswet (aow) een basisuitkering voor iedereen vanaf de aow-leeftijd. De aow is dus een volksverzekering...

Pensioenuitkering omlaag in 2018

Pensioenuitkering omlaag in 2018

Oud-werknemers met een aanvullend pensioen of mensen met een lijfrente-uitkering tot 2.750 euro zien op de eerste uitkeringsspecificatie van 2018 een...