De weg van Administrateur naar Adviseur

De weg van Administrateur naar Adviseur

Als salarisprofessional wil je jouw klanten ontzorgen met correcte, feilloze salarisadministratie. Jouw kennis en rol zijn daarin essentieel. Hoe zet...

Whitepaper: Vaststellingsovereenkomst

Whitepaper: Vaststellingsovereenkomst

Wilt u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer beëindigen zonder tussenkomst van een rechter of het UWV? Dan kunt u een vaststellingsovereenkomst...

Vakantiegeld en vakantiedagen

Vakantiegeld en vakantiedagen

Alle werknemers in loondienst hebben recht op vakantiedagen. Wettelijk is geregeld dat elke werknemer jaarlijks ten minste 4 keer de overeengekomen...

Collectief ontslag

Collectief ontslag

Ook bij tegenvallende bedrijfsresultaten of werkvermindering –en de daarbij horende omzetdaling- blijven uw (loon)kosten gewoon doorlopen. Een...

Loonbeslag

Loonbeslag

Als een werknemer een of meerdere schulden heeft, kan een deurwaarder onder bepaalde omstandigheden beslag leggen op de inkomsten van de werknemer....

Whitepapers

Whitepapers

In deze rubriek vinden abonnees van SalarisNet PRO. alle whitepapers over arbeidsrecht, loonzaken, veranderende wet- en regeling, werknemerszaken en...