Checklists

Checklist: Wijzigen arbeidsvoorwaarden

Aan het wijzigen van arbeidsvoorwaarden zijn wettelijk strenge regels verbonden. Welke stappen moeten werkgevers nemen om arbeidsvoorwaarden te...

Checklist: Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een bijzonder beding dat werknemers beperkt bij het zoeken naar een andere baan, als de arbeidsovereenkomst waarin het...

Checklist: (Nieuwe) ketenregeling

Wanneer mag een werkgever nu een nieuw tijdelijk contract aanbieden aan een tijdelijke werknemer? En wanneer niet? En wat als een contract in 2019 is...

Checklist: Opzegverboden

Als een werkgever het dienstverband van een werknemer wil beëindigen en de werknemer werkt daar niet aan mee, dan zal hij moeten checken of er geen...

Checklist: Thuiswerken

Files, rumoerige kantoortuinen en het corona-virus hebben een impuls gegeven aan het thuiswerken. Maar waar moeten werkgevers aan denken als hun...

Checklist: Sancties opleggen

Bedrijven besteden vaak veel tijd, en vaak ook veel geld, aan het opstellen van een personeelshandboek. Voor een goede bedrijfsvoering, maar ook om...