Verdieping

NOW 2-regeling van start

In dit artikel belicht de auteur de NOW 2-regeling die medio juli van start zal gaan. Uiteraard is het de vraag of het verstandig is om als...

Corona en de gevolgen voor werkgever en werknemer

Het zal u niet ontgaan zijn: sinds enkele maanden is de hele wereld, te beginnen met Azië, in de ban van het coronavirus. Vanuit China heeft het zich...

Quotumheffing komt, of toch weer niet?

De banenafspraak blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de overheidssector voor het tweede opvolgende jaar niet het aantal beloofde banen waarmaakte...

Gezondheidsgegevens verwerken onder AVG

Zodra een werknemer ziek wordt, wisselen diverse partijen gegevens over de werknemer uit. De belangrijkste betrokken partijen zijn – naast de...

Loonaangifte 2020: Wat wijzigt de WAB?

In plaats van te vragen ‘wat wijzigt er?’ kunnen we voor het jaar 2020 beter vragen ‘at wijzigt de Wab?’, omdat de meeste (en grootste) wijzigingen...

WW-premie en WAB: wat verandert er?

Op 1 januari 2020 is het zover: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt in werking. De WAB heeft grote gevolgen voor de financiering van de...

Brexit en sociale verzekeringen

Het zijn rumoerige tijden in het Verenigd Koninkrijk. Bij het verschijnen van dit nummer weten we waarschijnlijk of en hoe het VK de Europese Unie...