Nieuwste artikelen

Reiskostenvergoeding: salderingsregeling bij opvolgende arbeidsovereenkomsten

Reiskostenvergoeding: salderingsregeling bij opvolgende...

De toepassing van de salderingsregeling voor reiskostenvergoedingen in het geval van opvolgende arbeidsovereenkomsten volgens de Kennisgroep...

Voorbeelddocument studieovereenkomst (verplichte studie)

Voorbeelddocument studieovereenkomst (verplichte studie)

Gebruik dit voorbeelddocument als een werknemer een verplichte opleiding op kosten van het bedrijf gaat volgen.

Nu beschikbaar: kennisdocument premiedifferentiatie WW (sept. 2023)

Nu beschikbaar: kennisdocument premiedifferentiatie WW (sept. 2023)

De nieuwe versie van het kennisdocument premiedifferentiatie WW is nu beschikbaar. In deze versie is informatie die al bekend was toegevoegd en zijn...

Voorbeelddocument studieovereenkomst (niet verplichte studie)

Voorbeelddocument studieovereenkomst (niet verplichte studie)

Gebruik dit voorbeelddocument als een werknemer een opleiding op kosten van het bedrijf gaat volgen.

Arbeidsvoorwaarde: jaarlijkse, onverplichte loonsverhoging is verworven recht

Arbeidsvoorwaarde: jaarlijkse, onverplichte loonsverhoging is...

Een werknemer ontvangt bovenop de jaarlijkse cao-verhoging een extra verhoging. Mag de werkgever hier mee stoppen? De rechter vindt van niet.

Voorbeelddocument gedragscode sociale media

Voorbeelddocument gedragscode sociale media

Met dit voorbeelddocument 'Gedragscode sociale media' informeer je schriftelijk werknemers over hoe ze hiermee behoren om te gaan. Het model dient...

Loonheffingen: zo herzie je de lage WW-premie in de aangifte

Loonheffingen: zo herzie je de lage WW-premie in de aangifte

Er zijn twee situaties waarin je de lage WW-premie moet herzien waarin met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie toegepast moet worden. Zo...

Voorbeeldbrief bevestiging onbetaald verlof

Voorbeeldbrief bevestiging onbetaald verlof

Gebruik dit document om schriftelijk vast te leggen dat de werknemer onbetaald verlof opneemt.

Wet werken waar je wilt afgewezen door Eerste Kamer

Wet werken waar je wilt afgewezen door Eerste Kamer

De Wet werken waar je wilt moet het flexibel werken van werknemers bevorderen. Dinsdag 26 september verwierp de Eerste Kamer deze nieuwe wet.

Bekijk nu Salaris Magazine #5/6 (sept. 2023)

Bekijk nu Salaris Magazine #5/6 (sept. 2023)

Salaris Magazine editie 5/6 is uit. Met: wijzigingen in de gebruikelijkloonregeling, dit is het doel van de Crisisregeling Personeelsbehoud en een...