Artikelen

'Ontslagvergoedingen zijn nog meer maatwerk geworden'

'Ontslagvergoedingen zijn nog meer maatwerk geworden'

Ooit, met de kantonrechtersformule, was het bepalen van een vergoeding bij ontslag relatief eenvoudig. Tegenwoordig zijn er heel wat meer zaken...

Stan Rethans: 'Gezond belast is zo gek nog niet'

Stan Rethans: 'Gezond belast is zo gek nog niet'

Stan Rethans is voorzitter Kennisgroep cao van de Belastingdienst. Geregeld vertelt hij over wat hij tegenkomt in zijn vakgebied. Deze keer over het...

Relevante wetswijzigingen voor salaris per 1 juli 2024 en daarna

Relevante wetswijzigingen voor salaris per 1 juli 2024 en daarna

Op 1 juli 2024 treedt een aantal wetswijzigingen in werking. Daarnaast zit er nog een en ander in de pijplijn. Wat is er voor salarisprofessionals te...

Eigenrisicodrager? Dan moet je Whk-loon aangeven 

Eigenrisicodrager? Dan moet je Whk-loon aangeven

Ben je eigenrisicodrager voor de ZW en/of WGA? Dan moet je de rubrieken voor het Whk-loon in de aangifte loonheffingen vullen met het genoten...

Alles wat je moet weten over de ontwikkeling van het minimumloon

Alles wat je moet weten over de ontwikkeling van het minimumloon

Het minimumloon bestaat al 55 jaar in Nederland. In die tijd is er veel veranderd. We nemen je mee in de belangrijkste veranderingen van de afgelopen...

Luxe telefoons en de cafetariaregeling: hoe zit dat?

Luxe telefoons en de cafetariaregeling: hoe zit dat?

Als een werknemer kiest voor een luxere mobiele telefoon, geldt de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke gereedschappen, computers, mobiele...

Nieuwe pensioenwet gaat gewoon door: 'Ga niet afwachten' 

Nieuwe pensioenwet gaat gewoon door: 'Ga niet afwachten'

De kans dat de nieuwe pensioenwet onder het nieuwe kabinet van kracht wordt, is groot. Organisaties moeten dus 'gewoon' aan de slag om zich voor te...

Waarop moet je letten bij een WSW-werknemer?

Waarop moet je letten bij een WSW-werknemer?

Waarop moet je letten als je een werknemer volgens de Wet sociale werkvoorziening (WSW) in dienst hebt? Wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen?...

Uitzondering op 30%-herzieningssituatie verruimd

Uitzondering op 30%-herzieningssituatie verruimd

Vanaf 1 januari 2025 wordt de uitzondering voor de 30%-herzieningssituatie verruimd. Je hoeft bij overwerk dan minder vaak de lage AWf-premie te...

Is mondelinge toezegging contractverlenging bindend?

Is mondelinge toezegging contractverlenging bindend?

Tijdens een diner zegt een leidinggevende een werknemer een contractverlenging toe. Maar volgens de werkgever was die niet bevoegd om dat besluit te...