Meer artikelen

Uitkeringsbedragen Ziektewet, WW, AOW en meer in  2024

Uitkeringsbedragen Ziektewet, WW, AOW en meer in 2024

De uitkeringsbedragen van verschillende regelingen, zoals de WW, AOW en ZW zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Met de stijging van het...

Wat zijn de premiepercentages sociale verzekeringen 2024?

Wat zijn de premiepercentages sociale verzekeringen 2024?

De premiepercentages voor de werknemers- en volksverzekeringen zijn voor 2024 vastgesteld. Ook het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de...

Sociale zekerheid 2024: druk op stelsel neemt toe

Sociale zekerheid 2024: druk op stelsel neemt toe

De druk op het stelsel van sociale zekerheid neemt toe. 'We hebben geen slecht stelsel, maar wel een duur stelsel,' zegt socialezekerheidsdeskundige...

Kaderovereenkomst voor uitzondering op aanwijsregels voor grensoverschrijdend telewerk

Kaderovereenkomst voor uitzondering op aanwijsregels voor...

De aanwijsregels van de Europese Verordening 883/2004 bepalen in welk land iemand sociaal verzekerd is. Voor werknemers die grensoverschrijdend...

Leidraad voor de socialeverzekeringspositie van telewerkers

Leidraad voor de socialeverzekeringspositie van telewerkers

De coronaregels voor sociale verzekeringen zijn met ingang van volgend jaar niet meer van toepassing. Grensarbeiders die na 1 januari 2023...

Werken buiten de Europese unie: een update - Deel 2

Werken buiten de Europese unie: een update - Deel 2

Over de socialeverzekeringspositie van werknemers die binnen de Europese Unie wonen en in dienst zijn bij een werkgever die binnen de EU is gevestigd...

Werken buiten de Europese unie: een update - Deel 1

Werken buiten de Europese unie: een update - Deel 1

Over de socialeverzekeringspositie van werknemers die binnen de Europese Unie wonen en in dienst zijn bij een werkgever die binnen de EU is gevestigd...

Sociale premies: Ww-premie omlaag naar 2,2 en 7,2 procent

Sociale premies: Ww-premie omlaag naar 2,2 en 7,2 procent

Jaarlijks stelt de Minister van SZW de premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen vast. De voorstellen hiertoe zijn in het belastingplan...

Dag 2 Jaarcongres SalarisNet: sociale zekerheid

Dag 2 Jaarcongres SalarisNet: sociale zekerheid

Op de tweede middag van het digitale Jaarcongres SalarisNet gaat deskundige Marjol Nikkels in op wat salarisprofessionals staat te wachten op het...

Vooral jongeren komen sinds maart in WW

Vooral jongeren komen sinds maart in WW

De coronacrisis heeft zijn weerslag op de arbeidsmarkt. Het aantal WW-uitkeringen steeg de afgelopen drie maanden met bijna 61 duizend uitkeringen....