Alles over ketenbepaling

Wat als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt?

Wat als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt?

Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt, loopt de arbeidsovereenkomst meestal af. De meeste HR-functionarissen nemen immers een regeltje op in de...

Checklist: Voorbereiden op de WAB

Checklist: Voorbereiden op de WAB

De Wet Arbeidsmarkt in balans is aangenomen en treedt per 1 januari 2020 in werking. De nieuwe regels kunnen echter ook nu al invloed hebben op...

Ketenbepaling terug naar drie jaar vanaf 2020 

Ketenbepaling terug naar drie jaar vanaf 2020

De inzet van het kabinet is om de maximumtermijn van de ketenbepaling te verlengen van twee naar drie jaar, zoals ook voor de inwerkingtreding van de...

Ketenbepaling geldt niet bij invalkrachten primair onderwijs

Ketenbepaling geldt niet bij invalkrachten primair onderwijs

<p>Scholen in het primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal onderwijs) kunnen komend schooljaar invalkrachten die invallen voor zieke leraren...

Uitzondering ketenbepaling seizoensarbeid in nieuwe cao

Uitzondering ketenbepaling seizoensarbeid in nieuwe cao

Voor de Wet werk en zekerheid maakt de nieuwe cao Open Teelten een uitzondering op de ketenbepaling voor seizoensarbeiders. Daardoor kan de...

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers EU door Tweede Kamer

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers EU door Tweede Kamer

<span style="font-weight: 400;">Het voorstel <a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34408_wet_arbeidsvoorwaarden" target="_blank">Wet...

Wwz wijzigt &#8211; seizoenswerk en transitievergoeding

Wwz wijzigt &#8211; seizoenswerk en transitievergoeding

<p>Het kabinet is in overleg met sociale partners van plan de Wet werk en zekerheid (Wwz) te <a...

Ketenbepaling bij tijdelijke contracten universiteiten

Ketenbepaling bij tijdelijke contracten universiteiten

<span style="font-weight: 400;">Minister Asscher van Sociale Zaken gaat in <a...

Uitzondering ketenbepaling Wwz voor seizoensarbeid

Uitzondering ketenbepaling Wwz voor seizoensarbeid

<p><span style="font-weight: 400;">Minister Asscher van Sociale Zaken heeft goedkeuring gegeven aan het akkoord van LTO Nederland, FNV en CNV...

Impact Wet werk en zekerheid voor werkgevers

Impact Wet werk en zekerheid voor werkgevers

<p>De Wet werk en zekerheid is 'de meest revolutionaire wijziging van de laatste jaren', aldus Dik van Leeuwerden in in de ADP-publicatie "<a...