Alles over ernstig verwijtbaar

Geen ontbinding, geen i-grond, arbeidsovereenkomst hersteld

Geen ontbinding, geen i-grond, arbeidsovereenkomst hersteld

Een magazijn medewerker op de ok-afdeling van een ziekenhuis wordt in juli 2017 gepasseerd voor een herwaardering en de bijbehorende...

Leidt een loonsanctie tot billijke vergoeding wegens ernstige verwijtbaarheid?

Leidt een loonsanctie tot billijke vergoeding wegens ernstige...

Een werkgever heeft bij ziekte van een werknemer een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar. In die tijd moeten werkgever en werknemer zich...

Ernstig verwijtbaar handelen in Wwz komt niet veel voor

Ernstig verwijtbaar handelen in Wwz komt niet veel voor

<p>De rechter toetst kritisch en komt niet snel tot het oordeel dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever of van de...

Ontslag op staande voet - top 10 redenen en hoe zit het met vergoeding?

Ontslag op staande voet - top 10 redenen en hoe zit het met...

<p>De werkgever mag een werknemer alleen op staande voet ontslaan als hij hiervoor een geldige reden heeft. Diefstal blijkt de belangrijkste reden...

Leidt disfunctioneren werknemer tot ontslag?

Leidt disfunctioneren werknemer tot ontslag?

De werkgever verzoekt de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden vanwege disfunctioneren en verwijtbaar handelen. Volgens de werkgever had...

1 jaar Wet werk en zekerheid: overzicht en effecten

1 jaar Wet werk en zekerheid: overzicht en effecten

De Wet werk en zekerheid (Wwz) was op 1 juli 2016 één jaar van kracht. Inmiddels zijn er behoorlijk wat rechterlijke uitspraken geweest, vooral wat...

<p>Transitievergoeding</p>

Ook transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheidspensioen

De transitievergoeding blijft de gemoederen in de rechtspraak bezig houden. Het lijkt er op dat vooral het min of meer 'automatische karakter' ervan...

Geen Verklaring omtrent gedrag, dan ook geen arbeidsovereenkomst

Geen Verklaring omtrent gedrag, dan ook geen arbeidsovereenkomst

<span style="font-weight: 400;">Een werkgever, een onderwijsinstelling, wil een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van een werknemer omdat hij...

Transitievergoeding ook na lange op non-actiefstelling

Transitievergoeding ook na lange op non-actiefstelling

Geen ernstig verwijtbaar handelen werknemer

'Oude' kantonrechtersformule ter bepaling van billijke vergoeding onder de Wwz

'Oude' kantonrechtersformule ter bepaling van billijke vergoeding...

Rechtbank Amsterdam heeft een bijzondere uitspraak gedaan waarbij een billijke vergoeding aan een werknemer werd toegekend, die werd vastgesteld...