Checklists

Checklist: vaststellingsovereenkomst

Checklist: vaststellingsovereenkomst

Als werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen, is een beëindigingsovereenkomst vereist. We hebben de...

Checklist overgang naar nieuwe pensioenregeling

Checklist overgang naar nieuwe pensioenregeling

Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (WTP) kun je actief aan de slag met de vormgeving van een nieuwe pensioenregeling. Deze...

Indiensttreding, tussentijdse wijzigingen en uitdiensttreding

Indiensttreding, tussentijdse wijzigingen en uitdiensttreding

Deze stappen zijn van toepassing op het moment dat een medewerker in dienst treedt, uit dienst treedt en bij eventuele tussentijdse wijzigingen.

Checklist: Wijzigen arbeidsvoorwaarden

Checklist: Wijzigen arbeidsvoorwaarden

Aan het wijzigen van arbeidsvoorwaarden zijn wettelijk strenge regels verbonden. Welke stappen moeten werkgevers nemen om arbeidsvoorwaarden te...

Checklist: Concurrentiebeding

Checklist: Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een bijzonder beding dat werknemers beperkt bij het zoeken naar een andere baan, als de arbeidsovereenkomst waarin het...

Checklist: Ontslag op grond van de cumulatiegrond

Checklist: Ontslag op grond van de cumulatiegrond

De toetsing door de rechter van een ontslag op basis van de cumulatiegrond blijkt in de praktijk erg streng te zijn. Het is daarom heel belangrijk om...

Checklist: Ontslag op basis van de cumulatiegrond (i-grond)

Checklist: Ontslag op basis van de cumulatiegrond (i-grond)

De cumulatiegrond, ook wel de i-grond genoemd, verwijzend naar zijn plek in de wet, heeft een ander karakter dan de andere ontslaggronden die in de...

Checklist: (Nieuwe) ketenregeling

Checklist: (Nieuwe) ketenregeling

Wanneer mag een werkgever nu een nieuw tijdelijk contract aanbieden aan een tijdelijke werknemer? En wanneer niet? En wat als een contract in 2019 is...

Checklist: Ontslag bij bedrijfsbeëindiging

Checklist: Ontslag bij bedrijfsbeëindiging

Als een ondernemer zijn bedrijf wil (of moet) beëindigen, moet hij de werknemers die nog bij hem werken ontslaan. Hoewel men bij de term...

Checklist: Opzegverboden

Checklist: Opzegverboden

Als een werkgever het dienstverband van een werknemer wil beëindigen en de werknemer werkt daar niet aan mee, dan zal hij moeten checken of er geen...