Alles over arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschikt maar toch geen recht op loon

Arbeidsongeschikt maar toch geen recht op loon

Een werknemer vorderde loondoorbetaling tijdens ziekte. Maar de kantonrechter wees deze vordering af. De rechter vond het deskundigenoordeel van de...

Geen compensatie transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid én conflict

Geen compensatie transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid én...

Het UWV compenseert de transitievergoeding onder specifieke voorwaarden. In een zaak kreeg een werkgever geen compensatie, omdat er naast...

OCTAS presenteert 3 varianten om WIA-stelsel te vereenvoudigen

OCTAS presenteert 3 varianten om WIA-stelsel te vereenvoudigen

OCTAS presenteert 3 varianten waarmee het huidige, te complexe WIA-stelsel vereenvoudigd kan worden. Ook doet de commissie een aantal voorstellen om...

Lagere gemiddelde premie ZW en WGA per 2024

Lagere gemiddelde premie ZW en WGA per 2024

Het UWV heeft de premies en parameters voor de WGA- en Ziektewetpremies 2024 voor de werkhervattingskas gepubliceerd.

WIA-beoordelingen vanwege corona. Meeste mensen volledig arbeidsongeschikt

WIA-beoordelingen vanwege corona. Meeste mensen volledig...

In de eerste negen maanden van 2022 heeft UWV 1239 WIA-beoordelingen uitgevoerd bij mensen met langdurige coronaklachten. In het merendeel van de...

Mag een sollicitant ziekte verzwijgen?

Mag een sollicitant ziekte verzwijgen?

Tijdens een sollicitatie probeert iedereen zich van zijn of haar beste kant te laten zien. Daarbij zullen sommige sollicitanten bepaalde zaken net...

Een noodplan voor onze sociale zekerheid

Een noodplan voor onze sociale zekerheid

Nee, zegt adviseur sociale zekerheid Marjol Nikkels, we moeten niet te negatief zijn. In vergelijking met andere Europese landen beschikken wij nog...

Extra stijging aantal WIA-uitkeringen in 2021 vooral bij mensen zonder werkgever

Extra stijging aantal WIA-uitkeringen in 2021 vooral bij mensen...

In 2021 was de stijging van het aantal mensen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) kreeg toegekend hoger dan verwacht. UWV heeft onderzoek...

Wijziging van het Smeerkuilarrest (II) - Deel 2

Wijziging van het Smeerkuilarrest (II) - Deel 2

Onlangs besliste de Hoge Raad over de vraag of een letselschadevergoeding tot het loon behoort. Zo werd, bijna veertig jaar na dato, het...

Wijziging van het Smeerkuilarrest (II) - Deel 1

Wijziging van het Smeerkuilarrest (II) - Deel 1

Onlangs besliste de Hoge Raad over de vraag of een letselschadevergoeding tot het loon behoort. Zo werd, bijna veertig jaar na dato, het...