Werknemerszaken

Bekijk nu Salaris Magazine #1, 2024

Bekijk nu Salaris Magazine #1, 2024

Salaris Magazine 1 staat in het teken van mobiliteit, met aandacht voor het mobiliteitsbeleid, beantwoording van vragen over de fiets van de zaak, en...

Overwerk op eigen initiatief: geen recht op uitbetaling

Overwerk op eigen initiatief: geen recht op uitbetaling

Een werknemer die op eigen initiatief structureel meer uren werkt dan afgesproken, heeft volgens deze uitspraak van de rechter geen recht op...

Voorbeeldbrief Omzetting naar arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Voorbeeldbrief Omzetting naar arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Met deze voorbeeldbrief kun je een werknemer met een tijdelijk contract een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden.

Aantal werkende 67-plussers stijgt (maar er kan nog meer bij)

Aantal werkende 67-plussers stijgt (maar er kan nog meer bij)

Het aantal 67-plussers dat doorwerkt is in de afgelopen tien jaar verdubbeld. De komende tien jaar kan het aantal nog eens verdubbelen. Dat blijkt...

Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld wanneer werknemer en werkgever samen besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een overzicht van...

Voorbeeldbrief aanvraag ontslagvergunning

Voorbeeldbrief aanvraag ontslagvergunning

Met deze voorbeeldbrief laat je weten dat het UWV is benaderd met het verzoek om toestemming te verlenen om de arbeidsovereenkomst van de werknemer...

Veelgestelde vragen over calamiteitenverlof

Veelgestelde vragen over calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof of ook wel kort verzuim genoemd is verlof samenhangend met zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Een overzicht van...

Voorbeeldovereenkomst voor bepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht (nulurencontract)

Voorbeeldovereenkomst voor bepaalde tijd met uitgestelde...

Met 'Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht', ook wel nulurencontract genoemd, leg je de samenwerking vast als de...

Veelgestelde vragen over de transitievergoeding

Veelgestelde vragen over de transitievergoeding

Wanneer je een werknemer ontslaat, heeft hij in veel gevallen recht op een transitievergoeding, als compensatie voor het ontslag. Een overzicht van...

Betaald ouderschapsverlof mag mee naar nieuwe werkgever

Betaald ouderschapsverlof mag mee naar nieuwe werkgever

Een werknemer mag het aantal weken betaald ouderschapsverlof waar hij of zij nog recht op heeft meenemen naar een nieuwe werkgever. Het is voor UWV...