Verdieping

Past de RVU-vrijstelling in uw beleid voor duurzame inzetbaarheid?

Past de RVU-vrijstelling in uw beleid voor duurzame inzetbaarheid?

Tot voor kort ontmoedigde de overheid vervroegd uittreden met een flinke belastingheffing. Dit is nu (tijdelijk) versoepeld via de Regeling vervroegd...

Wetgeving voor de bühne? - Pensioenakkoord en afkopen ouderdomspensioen

Wetgeving voor de bühne? - Pensioenakkoord en afkopen...

In het Pensioenakkoord is afgesproken dat, onder voorwaarden, maximaal 10 procent van de waarde van het ouderdomspensioen afgekocht kan worden. In...

Van betrokkenheid naar eigenaarschap - Gezond en vitaal richting AOW-leeftijd

Van betrokkenheid naar eigenaarschap - Gezond en vitaal richting...

In de afgelopen jaren is de gemiddelde leeftijd waarop werknemers in Nederland met pensioen gaan gestegen. Dit komt vooral door de stapsgewijze...

Procesverbetering pensioenpremies bij faillissementen met UWV is broodnodig

Procesverbetering pensioenpremies bij faillissementen met UWV is...

(Ex-)werknemers die pensioen opbouwen bij bedrijven die failliet zijn gegaan, kunnen eventuele achterstallige pensioenpremies (hierna gemakshalve te...

De payrollovereenkomst onder de WAB is net een spinnenweb

De payrollovereenkomst onder de WAB is net een spinnenweb

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)14 introduceert een wettelijke definitie van de payrollovereenkomst en payrolling. In dit artikel staan de...

Het wijzigen van de pensioenovereenkomst door de werkgever: vergeet geen 'instemming' te vragen!

Het wijzigen van de pensioenovereenkomst door de werkgever: vergeet...

Veel werkgevers kennen (naar ik hoop) de hoofdregel dat een werknemer tijdig en goed geïnformeerd moet worden bij wijziging van een...

Werknemersbijdrage pensioen verlaagt de WW-uitkering

Werknemersbijdrage pensioen verlaagt de WW-uitkering

Eerder werd stilgestaan bij de gevolgen voor pensioen bij ontslag en de gevolgen voor de WW-uitkering. Een aantal lezers heeft gevraagd wat...

Pensioenproduct voor payrollondernemingen: geen eenvoudige zaak

Pensioenproduct voor payrollondernemingen: geen eenvoudige zaak

Eerd is stilgestaan bij de gevolgen van de nieuwe payrollregels uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Ook het onderdeel pensioen is daarbij ter sprake...

5 voor 12 wakker geschud: slapend dienstverband als nieuwe vorm van vroegpensioen?

5 voor 12 wakker geschud: slapend dienstverband als nieuwe vorm van...

Als er één onderwerp is dat arbeidsrechtelijk Nederland in 2018 en 2019 heeft beziggehouden, is het wel het vraagstuk rondom de slapende...

IKV en de loonadministratie van pensioenuitvoerders

IKV en de loonadministratie van pensioenuitvoerders

Op 15 juni 2020 is de internetconsultatie online gezet over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit...