Arbeidsrecht

Is mondelinge toezegging contractverlenging bindend?

Is mondelinge toezegging contractverlenging bindend?

Tijdens een diner zegt een leidinggevende een werknemer een contractverlenging toe. Maar volgens de werkgever was die niet bevoegd om dat besluit te...

Emotioneel ontslag via WhatsApp is opzegging

Emotioneel ontslag via WhatsApp is opzegging

Een werknemer neemt ontslag via een WhatsApp-bericht. Later komt zij terug op dit besluit en beweert dat het een noodkreet was. Volgens de rechter is...

Weinig aanvragen uitzondering kaderovereenkomst telewerken grensarbeid

Weinig aanvragen uitzondering kaderovereenkomst telewerken grensarbeid

Tot 1 juli 2024 kunnen werknemers gebruikmaken van een uitzondering op de kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerken. Er zijn echter nog maar...

Jarenlange toekenning onbetaald verlof is een verworven recht

Jarenlange toekenning onbetaald verlof is een verworven recht

Een werkneemster kreeg jarenlang onbetaald verlof toegekend om in een aspergekwekerij te werken. Deze stilzwijgende afspraak mocht haar werkgever...

Recht op LKV bij overgang van een onderneming?

Recht op LKV bij overgang van een onderneming?

Heeft jouw organisatie een (deel van een) onderneming overgenomen van een andere werkgever? Dan heb je mogelijk te maken met een 'overgang van een...

Het loonbegrip van de transitievergoeding: dit zegt de rechter

Het loonbegrip van de transitievergoeding: dit zegt de rechter

Tussen de werkgever en werkneemster ontstaat discussie over de transitievergoeding. De rechter oordeelt dat een werkgeversbijdrage en...

Hoge Raad: vakantiedagen verjaren niet wegens schending informatieplicht werkgever

Hoge Raad: vakantiedagen verjaren niet wegens schending...

Een werkgever heeft verregaande informatieplicht wat betreft het informeren van vakantierechten van werknemers. Is dit onvoldoende gebeurd, dan...

Hoge Raad velt uitspraak over fiscale gevolgen in belastingverdragskwestie

Hoge Raad velt uitspraak over fiscale gevolgen in...

De uitspraak over de fiscale gevolgen in een belastingverdragskwestie van de KLM heeft potentieel grote impact op vergelijkbare zaken en roept vragen...

Vakantie zonder toestemming: dit zegt de rechter

Vakantie zonder toestemming: dit zegt de rechter

Werkgevers kunnen een vakantieaanvraag weigeren als zij hier goede redenen voor hebben. Werknemers die dan toch op vakantie gaan, lopen daarmee een...

Ontslag

Ontslag tijdens proeftijd kan niet altijd

Met een proeftijdbeding mogen beide partijen de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder dat daar een wettelijke ontslaggrond voor nodig is. Er zijn...