Modelbrieven en -overeenkomsten

Modelbeding: concurrentiebeding

Met dit concurrentiebeding zorgt u er voor dat uw werknemer tijdens en na het dienstverband geen concurrerende activiteiten ontplooit. Het beding is...

Modelbrief: afwijzing vakantieaanvraag

In deze modelbrief vindt u de verschillende redenen waarmee een vakantie-aanvraag of verlofaanvraag kan worden afgewezen. U kunt deze tekst gebruiken...