Is dit een stagiair of een werknemer?
Stagiairs kúnnen geld opleveren