Rekenregels per 1 juli 2022
Dit zijn de rekenregels per 1 januari 2022
Rekenregels per 1 juli 2021
Rekenregel voor 2021 online
Rekenregels vanaf 1 januari 2020
Nieuwe rekenregels gepubliceerd