Alles over proeftijd

Ontslagen in de proeftijd?

Ontslagen in de proeftijd?

Een kleine werkgever neemt een nieuwe kracht aan. In eerste instantie krijgt hij een contract voor een half jaar met een proeftijd van een maand....

De WAB en proeftijd uitgelegd

De WAB en proeftijd uitgelegd

Met de komst van de WAB was er aanvankelijk sprake van een nieuwe, langere proeftijd van maximaal 6 maanden. Maar dat ging niet door. Hoe zit het dan...

Rechtspraak: Twee keer proeftijd mag niet

Rechtspraak: Twee keer proeftijd mag niet

Als een werknemer voor de tweede keer binnen 2 maanden op de laatste dag van zijn proeftijd wordt ontslagen, is hij het zat. Hij vraagt de rechter of...

Checklist: Voorbereiden op de WAB

Checklist: Voorbereiden op de WAB

De Wet Arbeidsmarkt in balans is aangenomen en treedt per 1 januari 2020 in werking. De nieuwe regels kunnen echter ook nu al invloed hebben op...

Contract met proeftijd eindigt voor startdatum

Contract met proeftijd eindigt voor startdatum

Een werkgever en een werknemer sluiten een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een proeftijdbeding van één maand. Voorafgaand aan de...

Langere proeftijd in WAB van de baan

Langere proeftijd in WAB van de baan

<p>De proeftijd voor werknemers wordt niet verlengd van twee naar vijf maanden. Het plan van minister Koolmees van Sociale Zaken gaat van tafel door...

Langere proeftijd bij vast contract blijft onderdeel Wab

Langere proeftijd bij vast contract blijft onderdeel Wab

<p>De regering ziet geen aanleiding om de langere proeftijd bij een vast contract uit het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) te halen....

Veel kritiek op langere proeftijd in Wet arbeidsmarkt in balans

Veel kritiek op langere proeftijd in Wet arbeidsmarkt in balans

<p>Tijdens <a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/detail?id=2018D58601&did=2018D58601" target="_blank" rel="noopener...

Proeftijd in contract tot zes maanden mag niet onder WWZ

Proeftijd in contract tot zes maanden mag niet onder WWZ

Bij een arbeidsovereenkomst van ten hoogste zes maanden is een proeftijdbeding niet rechtsgeldig. Dat blijkt uit een uitspraak van Rechtbank...