Contract met proeftijd eindigt voor startdatum

Een werkgever en een werknemer sluiten een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een proeftijdbeding van één maand. Voorafgaand aan de ingangsdatum van arbeidsovereenkomst beëindigt de werkgever de arbeidsovereenkomst. In de specifieke omstandigheden van het geval is de werkgever schadeplichtig. De schadevergoeding is gelijk aan één maandsalaris. Dat is het oordeel van Rechtbank Gelderland.