Correctie van het correctiebericht?

Correctie van het correctiebericht?

Als een werkgever een fout maakt in de aangifte loonheffingen, dan moet hij dat zelf herstellen. Gebeurt dat tijdens het lopende aangiftetijdvak, dan...