Correctie van het correctiebericht?

Als een werkgever een fout maakt in de aangifte loonheffingen, dan moet hij dat zelf herstellen. Gebeurt dat tijdens het lopende aangiftetijdvak, dan kan er een nieuwe aangifte loonheffingen worden ingediend, die de vorige ingediende aangifte dan overschrijft. Is het aangiftetijdvak verstreken, dan moet hij de aangifte loonheffingen herstellen door een correctiebericht in te dienen. Dit correctiebericht stuurt hij mee bij de eerstvolgende aangifte loonheffingen. Zodoende komen dan alsnog de juiste gegevens in de polisadministratie.