Alles over pensioenoverzicht

Meer mogelijk met pensioenoverzicht

Meer mogelijk met pensioenoverzicht

<p>De vaste vorm voor het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en Pensioen 1-2-3 worden geschrapt. Pensioenuitvoerders krijgen zo de ruimte om...

Uniform Pensioen Overzicht en pensioenreglement 

Uniform Pensioen Overzicht en pensioenreglement

<p><span data-contrast="auto">Minister Koolmees </span><span data-contrast="auto">van Sociale Zaken </span><span data-contrast="auto">informeert de...

<p>pensioenakkoord</p>

Verwachte AOW-leeftijd zonder bedragen op Mijnpensioenoverzicht.nl

<p>Het is beter om op Mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) alleen de verwachte AOW-leeftijd te tonen zonder bedragen. <span...

Nabestaandenpensioen op risicobasis verduidelijkt op UPO  

Nabestaandenpensioen op risicobasis verduidelijkt op UPO

<p>Bij een nabestaandenpensioen op risicobasis bestaat het risico dat de nabestaande geen uitkering krijgt. Deelnemers worden hier vanaf 2019 op...

<p>Negatief loon Pensioen</p>

Pensioenoverzicht laat straks ook mee- en tegenvallers zien

Mensen die pensioen opbouwen, krijgen vanaf september 2019 beter inzicht in de hoogte van de pensioenuitbetaling die zij later kunnen verwachten.

Werknemer krijgt beter inzicht in te verwachten pensioen

Werknemer krijgt beter inzicht in te verwachten pensioen

<p>Werknemers die pensioen opbouwen moeten beter gewezen worden op de kans dat de hoogte van het pensioen kan mee- of tegenvallen. Dat stelt minister...

Pensioenbedragen communiceren op mijnpensioenoverzicht.nl

Pensioenbedragen communiceren op mijnpensioenoverzicht.nl

<p>Tijdens de behandeling van de Verzamelwet pensioenen 2017 zijn vragen zijn gesteld over het opnemen van reële en nominale pensioenbedragen op <a...