Alles over datalek

Datalek melden onder AVG

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt een meldplicht datalekken. De AVG stelt strenge eisen aan de registratie van datalekken.

Gevolgen AVG nauwelijks bekend bij zzp’ers

Een derde van de zzp’ers is niet bekend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht gaat. Daarnaast is bijna...