Beleidsregels meldplicht datalekken gepubliceerd

Alle bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om een ernstig datalek direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tot die tijd College bescherming persoonsgegevens (CBP) genaamd. Het CBP heeft de definitieve beleidsregels (pdf) over deze nieuwe meldplicht datalekken gepubliceerd.