Alles over Aof-premie

Update handreiking 'Werkgeversbetaling in aangifte loonheffingen'

Update handreiking 'Werkgeversbetaling in aangifte loonheffingen'

De redactie Van Forum Salaris heeft aan de handreiking 'Werkgeversbetaling in aangifte loonheffingen' informatie toegevoegd over de premie Aof bij...

5 veranderingen in sociale zaken in 2022

5 veranderingen in sociale zaken in 2022

Er verandert het komende jaar het een en ander in onder meer ouderschapsverlof, het Arbeidsgeschikheidsfonds en de AOW. SalarisNet zet 5 wijzigingen...

Ook de premie Aof gaat differentiëren

Ook de premie Aof gaat differentiëren

Dit artikel behandelt de ins en outs van de Wet gedifferentieerde premie Aof die onlangs werd gepubliceerd en waarin de spelregels voor de...

IKV-besluit met jaar uitgesteld

IKV-besluit met jaar uitgesteld

Minister Koolmees heeft besloten het nieuwe IKV-besluit een jaar later, dus in 2023, te implementeren. Eerder is er niet genoeg capaciteit bij het...

Gedifferentieerde Aof-premie door de Kamer

Gedifferentieerde Aof-premie door de Kamer

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel waarin de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) op 10 december 2020 goedgekeurd. Er was...

Lagere Aof-premie voor kleine werkgevers

Lagere Aof-premie voor kleine werkgevers

De Aof-premie voor kleine werkgevers zal in 2021 en 2022 lager zijn. Minister Koolmees maakt 450 miljoen euro beschikbaar voor lastenverlichting. De...

Veranderingen in voortschrijdend cumulatief rekenen

Veranderingen in voortschrijdend cumulatief rekenen

De berekening komt meer in lijn met de sinds 2013 geldende praktijk.

Belastingdienst denkt dat gedifferentieerde Aof-premie uitvoerbaar is

Belastingdienst denkt dat gedifferentieerde Aof-premie uitvoerbaar is

De Belastingdienst beoordeelt of de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) uit het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet...

UWV verwacht lagere premies in 2021

UWV verwacht lagere premies in 2021

Het UWV verwacht dat een aanzienlijk deel van de premies voor de werknemersverzekeringen zullen dalen. Werkgevers zijn daardoor goedkoper uit.

Lagere Aof-premie voor kleine werkgevers

Lagere Aof-premie voor kleine werkgevers

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de internetconsultatie over de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen...