Aanvraagformulieren ontslagvergunning gewijzigd

De 3 aanvraagformulieren voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zijn gewijzigd. De vragen over collectief ontslag zitten in een eerder deel van de aanvraag. En werkgevers krijgen niet meer automatisch uitstel voor onderhandelingen.