Wijziging van het Smeerkuilarrest (I) - Deel 2

Onlangs besliste de Hoge Raad over de vraag of een letselschadevergoeding tot het loon behoort. Zo werd, bijna veertig jaar na dato, het Smeerkuilarrest uit 1983 nader ingevuld. In deze eerste bijdrage in dit nummer over deze belangwekkende zaak gaat het om de vraag wat nu eigenlijk loon uit de dienstbetrekking is.