Werken waar je wilt weer een stap dichterbij

Werknemers krijgen meer zeggenschap bij de keuze tussen werk op kantoor of thuis. Daarnaast krijgen werkgevers meer mogelijkheden tot maatwerk bij de invulling van hybride werken die past bij de organisatie. De Tweede Kamer heeft op 5 juli het wetsvoorstel 'Werken waar je wilt' aangenomen. Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer voordat de wet in werking kan treden.